WhatsApp
Yükleniyor...

Kalite Politikası

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Kalite Politikası

Kalite Politikası

Ortaksistem olarak etkili kalite yönetimi tüm çalışanlarımız için büyük önem arz eder. Devamlı olarak müşterilerimize yüksek seviyede hizmet kalitemiz ile memnuniyet sunmak amacındayız.

Yönetim kadememiz Şirketin aşağıdakileri yapmasını sağlamaktadır:

      Geçerli mevzuat, yönetmelik ve hükümet yönergelerine uymak ve mümkün olması durumunda ilgili endüstriye yönelik uygulama kurallarını uygulamak.
      * Etkili bir kalite yönetim sistemi uygulaması ve taahhütlerimizi gerçekleştirmek adına amaç ve hedefler oluşturmak aracılığıyla sürekli olarak performansı iyileştirmek için ortam sağlamak.
      * Kalite yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulanması ve şirketin işletme kültürüne yerleştirilmesini temine etmek üzere gerekli araçları, bilgiyi ve kaynakları sağlamak. 
      * İlgili tarafların ihtiyaçlarını anlamak ve mümkün olması ve uzlaşılması durumunda ilgili ihtiyaçları hizmet dağıtımımıza dâhil etmek.
       Hedef ya da amaçları koyarken ya da gerçekleştirirken ya da değişiklikleri uygularken işi yürütme konusunda hizmet kalitesini negatif etkilememek.
      * İlgili taraflara etkili kalite yönetiminin önemini aksettirmek.
      * Kendi görevlerini yerine getirmek ve hedef ve amaçlarımıza ulaşmamıza yönelik gerekli beceriyi kazanmaları için eğitimler sağlamak.
      * Stratejik tedarikçilerimizin performansını ve tedarik edilen hizmet ya da malzemeleri etkili yönetmek.
      * Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak ve hizmet sunumuzu takip etmek.
      * Hizmet kalitesine yönelik önemli riskleri gündeme getirmek ve önlem almak.
      * Yıllık temelde sürekli istikrar, uygunluk ve uyumluluk ve önemli değişimleri takip etmek üzere kalite politikası ve entegre yönetim sistemini gözden geçirmek. 

Şirket için ya da Şirket adına çalışan tüm şahısların aşağıdakileri uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir:

      * Tüm ilgili Şirket şartlarına, prosedürlerine ve politikalarına uyum göstermek.
      * Kalite yönetimine yönelik olan bağlılığımıza yönelik ilgili tarafları teşvik etmek.